Kurser

Våra motorsågskurser som följer Säker Skogs standard är följande:

 • A som handlar om såghantering, kapning och skydd och säkerhet.
 • B Där vi lär oss fälla, kvista och kapa på ett säkert sätt.
 • C Proffsklassen med kraftberäkningar, säker hantering av spänningar och stormfälld skog.
 • S En enklare variant av C där vi koncentrerar oss på stormfälld skog.
 • D Extremarbete med skog som ligger på elledning.
 • E Motorsågsarbete från skylift.
 • F Motorsågsarbete för räddningstjänsten.
 • Röjsåg:
  • RA Skydd och säkerhet samt gräs och slyröjning
  • RB Beståndsröjning
 • Grönt Kort i Skogen, både grundkursen och uppdatering.
 • Skotar och Skördarutbildning
 • Timring där vi går igenom tekniker både för rundtimmer och blockat virke. Målet är att deltagarna efter kursen ska kunna bygga sig en enklare jakt eller fiskestuga.
 • Heta arbeten
 • Skylift