Anders Larsson

Född 1977. Har arbetet i skogen i drygt 15 år. Egen företagare med många järn i elden. Egen skogsfastighet och bygger en jakt och fiskecamp med konferensmöjligheter. Utbildad skogsingenjör och yrkeslärare inom naturbruk. Har arbetet på naturbruksgymnasium i ett antal år och där utbildat i skogliga ämnen, både gröna och maskin.

Georg vid en timmervägg

Georg Wickberg

Född 1955. Har arbetat inom skogsbruket i snart 40 år. Lång erfarenhet av eget företagande med egen skog, manuell avverkning med motorsåg, skotning och skördaravverkning. Har arbetat i Tyskland med maskinell gallring och i Polen med utbildning och introduktion av högmekaniserad avverkning. Har även utbildat Ugandiskt skogsfolk i ett FN projekt 1989.

Svensk mästare i skog 2002 och 2011

Lärarutbildad vid Göteborgs Universitet och lärare vid Södra Vikens Naturbruksgymnasium 1989-1991 och 1999-2007.

Sedan ett år tillbaka genomför Georg också kurser i timring.